Bisnesmuotoilutoimisto

Mukana edesauttamassa juomaveden turvallisuutta

 

Jyväskylän Energialla on voimakas tahtotila muuttua paikallisesta toimijasta valtakunnalliseksi siirtämällä painopistettä kohti palveluliiketoimintaa.

Suomen viidenneksi suurimpana vesilaitoksena yhtiö haluaa olla edelläkävijä, kun maamme kuntien vesihuoltoon kohdistuvia haasteita ratkaistaan. Tätä varten kehitettiin Pisara-konsepti, jolla tavoitellaan pitkällä tähtäimellä myös kansainvälisiä markkinoita.

Kunnianhimoiset tavoitteet edellyttivät välillemme hyvin syvällistä ja luottamuksellista kumppanuutta. Pisaraa oli käsiteltävä vaikuttamishankkeena, jossa Jyväskylän Energia asettuu asiakkaan kanssa samalle tasolle jakamaan yhteinen huoli. Vesihuollon lähitulevaisuuden uhkakuvat ovat sitä luokkaa, että ne edellyttävät kuntarajat ylittävää yhteistyötä, jollaista ei ole aiemmin totuttu tekemään.

Toimintaympäristön muutokset edellyttivät Pisaralta uudenlaista liiketoimintamallia. Sen kaupallistamisen ytimessä ovat edistykselliset digitaaliset ratkaisut ja vahva itsenäinen brändi.

Toimialan ja oman organisaation perinteisestä ajattelumallista oli irtauduttava. Uudenlaiseen, tunteisiin vetoavaan esiintymiseen omassa mediassa ja myyntitapojen muuttamiseen tarvittiin luovien ideoiden lisäksi rohkaisevaa ja sparraavaa otetta.


Pisaran tekeminen näkyväksi oli merkittävä askel sisäisesti ja ulkoisesti

 

Pisarasta on tehnyt työnä innostavan ja mielekkään Jyväskylän Energian ennakkoluulottomat ja taitavat ihmiset, tiivis strateginen yhteistyö sekä tietoisuus siitä, että olemme mukana ratkaisemassa, miten suomalaiset saavat turvallista juomavettä myös jatkossa.

Pisarasta oli pöydällämme vielä osin hajanaiset suunnitelmat, ensimmäiset asiakkaat sekä strateginen visio, jotka saimme CreaMentorsin tiimin kanssa konseptoitua ehjäksi myytäväksi palveluksi ja vietyä sen markkinoille ripeällä aikataululla. Pisaran tekeminen näkyväksi oli merkittävä askel sisäisesti ja ulkoisesti uudistaessamme liiketoimintaamme haluttuun suuntaan.

- Markkinointi- ja viestintäjohtaja Satu Kuusinen, Jyväskylän Energia Oy

Katso lisää
https://www.pisara.com