Bisnesmuotoilutoimisto

Bisnesmuotoilu on 360 asteen kehittämistä

CreaMentors office entrance


Useimmissa yrityksissä ja muissakin organisaatioissa on enemmän potentiaalia, kuin perinteisellä palvelukehityksellä saadaan hyödynnettyä. Miten potentiaali saadaan näkyväksi? Miten varmistetaan, että tehdään oikeita asioita, eikä vain asioita oikein? Potentiaalin löytämiseksi meidän täytyy ymmärtää samaan aikaan sisäiset ja ulkoiset mahdollisuutemme. Sisäiset mahdollisuudet koostuvat vahvuuksistamme: osaamisestamme, taidoistamme, toimintatavoistamme, verkostoistamme sekä erilaisista aineettomista ja aineellisista resursseistamme. Sisäistä potentiaalia voidaan hahmottaa henkilökohtaisella ja kollektiivisella tasolla. Ulkoinen potentiaali koostuu markkinoiden tarpeista ja muutoksista sekä kulttuurin ja ympäristön muutoksista. Kun sisäinen ja ulkoinen potentiaali tunnistetaan ja kohtautetaan uudella tavalla, on lähes kaikista organisaatioista löydettävissä uskomattomia mahdollisuuksia liiketoimintaan.

Palvelumuotoilusta bisnesmuotoiluun

Jotta voimme tehokkaasti hyödyntää potentiaalin, meidän pitää siirtyä palvelumuotoilusta bisnesmuotoiluun. Bisnesmuotoilu auttaa tehokkaammin ja kokonaisvaltaisemmin bisneksen uudelleen ajattelussa. Niin palvelu- kuin bisnesmuotoilunkin lähtökohtana on design thinking, muotoiluajattelu, jossa ajattelemassa on moniosaajatiimi. Siinä kohtaavat erilaisista lähtökohdista maailman menoa tarkastelevat oman alansa osaajat, joiden osaamiset täydentävät ja ajattelut haastavat toisiaan. Moniosaajatiimi aktivoi kehittämiseen yrityksen kaikki sidosryhmät omistajista hallitukseen ja henkilöstöstä asiakkaisiin. Kehittäminen tehdään näkyväksi ja yhteisesti ymmärrettäväksi erilaisten visuaalisten ja konkretisoivien menetelmien avulla.

Bisnesmuotoilun idea on siinä, että sen avulla hahmotetaan uusi liiketoimintamalli sekä siihen kytkeytyen brändi-, palvelu-, viestintä- ja myyntikonsepti samalla kertaa. Ajatus on, että moniosaajatiimi koostuu noiden tekijöiden osaajista. He ratkovat yhteistä asiaa yhtä aikaa toisiaan ymmärtäen ja tukien. Siis päinvastoin kuin yleensä, jolloin kehitystyötä tehdään eri siiloissa eri aikaan. Perinteisesti palvelun tai liiketoiminnan substanssiosaajat kehittävät palvelua ja viestinnän, markkinoinnin ja myynnin osaajat astuvat kuvaan silloin kun palvelu on ns. valmis.

Bisnesmuotoilun avulla voidaan mennä nopeasti markkinoille ja testata ideamme toimivuutta yhdessä. 1.0 -vaiheessa luodaan ensimmäinen versio koko liiketoimintamallista alustavine palvelu-, viestintä-, markkinointi- ja myyntiratkaisuineen. Ensimmäisen vaiheen markkinoille meno voidaan tehdä usein muutamassa viikossa. Vaikka palvelu ei ole valmis, tavoitetila voidaan kommunikoida ja siitä voidaan saada palautetta. Vaiheessa 2.0 liiketoimintamallia jalostetaan saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella. Jalostettu malli viedään taas markkinoille ja hyödynnetään asiakaspalautteet lopullisen liiketoimintamallin kehittämiseksi vaiheessa 3.0. Prosessin aikana kerätään kunnon määrä raaka-ainetta: kokemuksia ja näkemyksiä, trendejä ja tutkimustietoa valittuun kehittämishaasteeseen liittyen. Sidosryhmät aktivoidaan mukaan kehittämiseen joka vaiheessa. Näin kehitetty ratkaisu erilaistaa yrityksen kilpailijoista kiinnostavasti. Bisnesmuotoiluprosessin voi kiteyttää myös näin: osallista, innostu, innosta.

Nykyisin on jo selviö, että ratkaisu sisältää digitaalisia elementtejä, vaikka kyseessä olisi kasvollinen palvelu tai fyysinen tuote. Digitaalisuus laajentaa ja parantaa asiakaskokemusta ja kytkeytyy bisnesmuotoilun avulla osaksi liiketoimintaa. Liian usein digitaalisuus on irrallaan liiketoimintamallista eikä se tuo täysimääräisesti arvoa bisnekseen.

Kestävä kaupallistaminen

Bisnesmuotoilu on itse asiassa kestävää kaupallistamista. Sillä mallinnetaan arvopohjaisia ratkaisuja, joilla on usein ydinarvon lisäksi laajempaa, esimerkiksi yhteiskunnallista merkitystä. Bisnesmuotoilun avulla vaikkapa hengitysosaamisesta voidaan tehdä täysin uudenlaista liiketoimintaa, niin kuin erään asiakkaamme kanssa hahmottelimme. Hengitämme Suomessa maailman kolmanneksi puhtainta ilmaa. Siinä on myytävää saasteisten suurkaupunkien asukkaille, jotka ovat saattaneet kiireisen elämäntyylin myötä unohtaa oikeaoppisen hengittämisen. Ydinosaamisesta tulee kansainvälistymisen ja kannattavan kasvun moottori sen sijaan, että siirrytään asiantuntijabisneksestä matkailubisnekseen tekemään samoja palveluja samalla tavalla kuin muutkin. Liian usein uutta liiketoimintaa kehitetään ns. päälle liimaten ilman, että ymmärretään ydinosaamisen potentiaali.

Liiketoiminnan kehittäminen on maratonlaji. Vaikka bisnesmuotoilu mahdollistaa nopeat kokeilut ja suoraviivaisen markkinoille menon, lopullinen onnistuminen vaatii sitkeyttä. Joskus usko loppuu juuri silloin, kun nurkan takana odottaa menestys. Juuri siksi on tärkeää, että kehittämiseen osallistuvat kaikki sidosryhmät. Yhteinen ymmärrys ja päämäärä mahdollistavat sen, että autamme toisiamme onnistumaan. Tämä on muuten usean menestyneen yrityksen keskeinen menestystekijä ja kokeilun arvoinen asia kaikissa organisaatioissa.