bisnesmuotoilu
Julkaistu 22.12.2017 , päivitetty 02.01.2018

Bisnesmuotoilulla löydetään yrityksen sielu ja identiteetti

Bisnesmuotoilulla löydetään yrityksen sielu ja identiteetti

Bisnesmuotoilussa yritystä autetaan tunnistamaan todellinen potentiaalinsa ja muotoillaan se entistä tuottavammaksi toiminnaksi. “Tuloksena on yrityksen kasvu, ei pelkkä uusi lupaus verkkosivuilla tai nippu toimenpide-ehdotuksia johdon työpöydällä”, kertoo bisnesmuotoilija Lasse Riitesuo. 

Yrityksille on tarjolla monenlaista tukea ja apua liiketoiminnan kasvun edistämiseksi, kuten erilaisia konsultointi- ja palvelumuotoilupalveluja. Yksi tällainen vähemmän tunnettu metodi on bisnesmuotoilu.

”Bisnesmuotoilu on ajattelu- ja toimintamalli, jolla tähdätään kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan kehittämiseen”, taustoittaa bisnesmuotoilutoimisto CreaMentors Oy:n toimitusjohtaja Jari Palonen. Kehittäminen tapahtuu huomioimalla ja yhdistämällä kolme bisnesmuotoilun avainaluetta: strategia ja bisneskonsepti, brändi ja teknologia sekä organisaatiokehitys.

Mallista voivat hyötyä monen kokoiset ja eri vaiheissa  olevat yritykset. “Tärkeintä on yrityksen aito halu kasvaa, kehittyä ja mennä eteenpäin”, kertoo bisnesmuotoilija ja digistrategi Vesa Leppänen.

On kuitenkin hyvin tapauskohtaista, mitä bisnesmuotoilu käytännön tasolla on. Se voi tarkoittaa esimerkiksi liiketoimintamallin, strategian, brändin tai palvelukonseptin suunnittelua tai muokkaamista; se voi olla valmennusta tai koulutusta; se voi sisältää rahoitusvaihtoehtojen kartoittamista ja rahoituksen hakemista sekä kattaa myös digitaalisten ratkaisujen suunnittelua ja toteuttamista.

Kokonaisvaltaista kehittämistä

“Keskeisin ero perinteisempiin konsultointimenetelmiin verrattuna on, että kaikki suunnitelmat myös toteutetaan konkreettisesti”, Leppänen jatkaa. “Bisnesmuotoilu ei jää ulkopuoliseksi neuvonnaksi, vaan asiakasyritys myös osallistetaan muutokseen vahvemmin. Kaikki lähtee asiakkaan sisäisestä muutostarpeesta, ja me ollaan siinä apuna ensin sanallistamassa sitä ja sitten myös johtamassa kokonaismuutosta alusta loppuun asti”, täydentää bisnesmuotoilija Maiju Maukonen.

Yksi bisnesmuotoilun keskeinen tavoite on kokonaisvaltaisuus. Tämä edellyttää toimivaa ja sujuvaa viestintää kaikkien kehitykseen osallistuvien välillä. Bisnesmuotoilijoiden moniosaajatiimi yhdessä asiakasyrityksen päättäjien kanssa ensin kartoittaa ja sanallistaa muutostarpeet, sitten sekä suunnittelee että vie käytäntöön toimenpiteet ja lisäksi kehittää ja muokkaa suuntaa saatujen palautteiden pohjalta.

Palonen kertoo CreaMentorsin yhden keskeisen tavoitteen olevan, että asiakas saisi mahdollisimman paljon tarvitsemiaan palveluita saman tiimin tuottamana. Tätä silmällä pitäen henkilöstö on koostettu monipuolisesti eri alojen osaajista. Näin asiakasyrityksen potentiaali saadaan suunnattua suoraan kasvun ja kehityksen edistämiseen, kun palveluita ei tarvitse lähteä poimimaan useampien eri yritysten tarjonnasta.

Yhteen asiakasprojektiin osallistuu yleensä kolmesta kahdeksaan bisnesmuotoilijaa

Jos palveluntuottajia olisi useampia, saatettaisiin yrityksen strategia muotoilla yhdessä paikassa, brändiä muokata toisessa, kolmannessa kehittää markkinointia ja neljännestä hankkia koulutuspalvelut. “Nämä eri tahot eivät  useinkaan kommunikoi keskenään riittävästi”, sanoo Leppänen. Tällöin helposti hukataan kehitystä ja kasvua tavoittelevan yrityksen resursseja tarpeettomasti jo eri tahojen pitämiseen ajan tasalla ja yhtenäisyydestä huolehtimiseen.

“Yhteen asiakasprojektiin osallistuu yleensä kolmesta kahdeksaan bisnesmuotoilijaa”, taustoittaa Palonen. Tämä osaltaan edistää myös bisnesmuotoilun tavoitetta tehokkuudesta ja nopeudesta: kehityskohde on tarkoitus saada markkinoille mahdollisimman pian, jolloin sitä päästään myös kehittämään eteenpäin palautteen ja asiakaskokemusten pohjalta.

CreaMentorsilla bisnesmuotoilusta puhutaankin prosessina eikä projektina. Kokonaisvaltaisuus ja tehokkuus kulkevat mukana koko ajan: moniosaajatiimi ei jätä asiakasta yksin kehityksen läpiviennin kanssa, vaan on konkreettisesti asiakkaan tukena ja apuna niin suunnittelu-, toteutus- kuin kehitysvaiheen ajan. Se on yhteinen matka, jossa huolehditaan, että toteutus on yhtä laadukas ja perusteellinen kuin suunnitelma. “Prosessin kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta aina useisiin vuosiin, mutta parhaisiin tuloksiin päästään yleensä silloin, kun on rauhassa aikaa testaamiselle, jatkokehitykselle ja uudelleen suuntaamiselle”, kertoo Maukonen.   

Kehittämiskohteet löydetään yhdessä

Vaatii molemminpuoleista paneutumista lähteä selvittämään muutoksen tarpeen kokonaisuus. “Asiakas harvoin itse edes aluksi tietää, mitä kaikkea hän todella tarvitsee. Lopullinen muoto muovaantuu ajan kuluessa muotoilijatiimin ja asiakkaan yhteistyönä”, Maukonen jatkaa. “Asiakas saattaa olla esimerkiksi sitä mieltä, että suurimmat haasteet ratkaistaan verkkosivu-uudistuksella. Lähtökohtana kuitenkin on, että asiakas ei voi tulla ostamaan valmiiksi päättämäänsä tiettyä, yksittäistä tuotetta, vaan kehityksen ja muotoilun tarve selvitetään ensin perusteellisesti. Tärkeintä on, että muutos ei jää teorian tasolle tai joskus tulevaisuudessa toteutettavaksi suunnitelmaksi, vaan viedään oikeasti käytäntöön muotoiluprosessin aikana.”

“Bisnesmuotoilulla  löydetään yrityksen sielu ja identiteetti”, kiteyttää bisnesmuotoilija Lasse Riitesuo. “Suomalaiset ovat ujoja kertomaan osaamisestaan: meidän cv:tkin on usein paljon vaatimattomampia kuin mitä se on se todellinen osaaminen. Sama näkyy yrityksissäkin: todellista osaamista ei osata tai uskalleta  kertoa ulospäin.” Tässä on Riitesuon mielestä bisnesmuotoilun ydin. “Keksitään ja sanallistetaan yhdessä uudestaan, mitä se yritys oikein tekeekään ja sitten mietitään, kuinka saadaan muotoiltua ja käytännössä tehtyä se aiempaa kannattavammaksi liiketoiminnaksi.”