Julkaistu 03.04.2018 , päivitetty 03.05.2018

10 keinoa yrityksen menestykseen

Mitä yrityksellenne kuuluu? Seuraavatko huippukaudet toisiaan vai tuntuuko, että terävöittämisen varaa olisi? 

Jokaisen yrityksen olisi hyvä aika ajoin pohtia vetovoimaisuuttaan ja kehityssuuntaansa.

Maailma ja ihmisten ostokäyttäytyminen ovat jatkuvassa murroksessa. Se tuo haasteita, mutta myös vähintään yhtä paljon uusia mahdollisuuksia. Oma väitteeni on, että suurin hyöty saadaan, kun erilaistaa ja kehittää koko liiketoimintamallia yhden osa-alueen sijaan.

Kokosimme sinulle väitteitä, jonka avulla voit arvioida, miten voisit kehittää kilpailukykyäsi.

1. Johtavat ajatukset

Olemme päivittäneet strategiamme, joka määrittää uniikin position ja ylivoimaisen asiakashyödyn. Olemme tunnistaneet ja rakentaneet jonkin asian, joka erottaa meidät muista toimijoista. Osaamme kiteyttää ja kertoa, miksi asiakas ostaa meiltä eikä kilpailijoilta.

Tunnistamme, mitä arvoa olemme tuottamassa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja yhteiskunnalle. Tuotamme toiminnallemme merkitystä niin tunnetasolla kuin liiketoiminnallisesti. Uskallamme luoda uusia toimintamalleja. Tämän vuoksi asiakkaat löytävät meille itse, sana kiirii ja olemme valitsemallamme osa-alueella kilpailijoita ylivoimaisesti mielenkiintoisempi. 

2.  Asiakkaat ja segmentoidut kohderyhmät  

Olemme tunnistaneet ja määrittäneet selkeästi, keitä haluamme asiakkaiksi. Tunnistamme heidän arvomaailmansa, verkostonsa ja toimintapansa. Meillä on näkemys myös kansainvälisistä potentiaalisista asiakkaita.  

3. Palveluiden ja tuotteiden tarjooma

Olemme tutustuneet eri asiakasryhmiemme muuttuneisiin tarpeisiin ja kehittäneet koko palvelutarjontamme niiden perusteella. Tuotteemme ja palvelumme vastaavat asiakkaidemme tämänhetkistä ajatusmaailmaa, tarpeita, toiveita ja vaatimuksia. Olemme jopa askeleen edellä ja uskallamme tarjota huomista helpottavia ratkaisuja.

4. Asiakaskokemus ja toimintamalli

Tiedostamme, että asiakkaan kokemus voi olla yksinkertaisesti hyvä tai huono, mutta elämys on mieleenpainuva hetki, jota muistellaan jälkikäteen. 

Olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että toimintamallimme keskiössä on asiakas ja erinomainen ja elämyksellinen asiakaskokemus. Asiakaskokemuksen polulla vaikutamme kaikkiin kohtaamisiin ja päätöksiin, joita asiakkaamme tekevät, kun he etsivät, tutkivat, arvioivat ja käyttävät tuotteitamme tai palveluitamme.

Olemme mallintaneet asiakkaan polun, jota omat prosessimme tukevat. Yrityksemme toiminta näyttäytyy asiakkaillemme yhdenmukaisena eri vaiheissa, koska kilpailutekijöinämme on asioinnin sujuvuus, kokonaispalvelun tarjoaminen, yksilöllisyys ja aktiivisuus. Teemme itse sen, missä olemme vahvimmillamme ja täydennämme osaamistamme hyvillä kumppaneilla, joiden kanssa meillä on suunnitelmallinen tapa toimia.

5. Ansaintamalli

Ymmärrämme, mistä asiakkaidemme kokema arvo ja hyöty muodostuvat. Meillä asiakas maksaa saamastaan hyödystä oikeassa suhteessa. Meillä on selkeä hinnoittelumalli ja toimintamme on kannattavaa. Ansaintamallimme on rakennettu siten, että se tuo kassaan pääomaa tasaisesti ja ennakoivasti. Olemme miettineet ansaintamallia myös täysin digitaalisilla markkinoilla.

6. Markkinointi ja myynti

Olemme rakentaneet yrityksellemme oman median, joka innostaa, auttaa ja jopa palvelee. Olemme läsnä niissä kanavissa, joissa asiakkaammekin on. Kerromme asiakkaillemme etukäteen asioista, joista hän joka tapauksessa tulisi kysymään.

Osaamme tuottaa asiakkaitamme hyödyttävää ja kiinnostavaa sisältöä, joiden avulla olemme luoneet tehokkaan digimarkkinointistrategian. Autamme aktiivisesti potentiaalisia asiakkaita ostamaan: annamme syyn ostaa ja tarjoamme suoran ja helpon ostopolun. Hyödynnämme sopivassa suhteessa tuotteistamista ja dynaamisen paketoinnin mallia, jossa asiakas rakentaa itselleen sopivan palvelupaketin. 

7. Brändi

Meillä on houkutteleva ja tunnistettava brändi, joka on tehty koettavaksi. Kehitämme brändiä käytännön tasolla niin, että se saa niin meidät kuin asiakkaamme innostumaan aidosti. Olemme vaikuttaneet henkilöstön tapaa ajatella, jotta se muuttaa heidän toimintaansa ja luo aina pohjan hyvälle brändikokemukselle. Siksi se on koettavissa myös viestinnästämme ja palvelustamme. 

8. Digitalisointi

Olemme digitalisoineet lähes kaiken, mikä voisi tuottaa asiakkaalle hyötyä. Olemme rakentaneet digitaalisen media, joka innostaa, auttaa ja jopa palvelee.

Hyödynnämme tehokkaasti digitaalisia ratkaisuja niin, että se parantaa asiakkaan palvelukokemusta, mutta myös vähentää omaa työkuormaamme. Hallitsemme niillä omaa tekemistämme ja tarjoamme samalla asiakkaillemme helpommat tavan ostaa. Digitaalisuus on kasvava osa asiakaskokemustamme.

9. Organisaatio ja ihmiset

Työntekijämme kokevat työnsä meillä merkitykselliseksi ja tuntevat positiivista yrittäjämäistä vastuullisuutta yrityksestä. Olemme innostuneita siitä, mitä teemme yhdessä. Varmistamme säännölliseti, että kuljemme yhdessä samaan suuntaan kohti yhteisiä tavoitteita. Kun rekrytoimme uusia ihmisiä huolehdimme siitä, että he ymmärtävät omassa työssään mitä, kenelle, miksi ja erityisesti miten juuri meidän yrityksemme toimii.

10. Talous ja rahoitus

Meillä on vahva taloudellinen tilanne ja teemme voittoa. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja kykenemme tekemään tärkeitä investointeja. Osaamme hakea ja järjestää rahoitusta toimintamme kehittämiseen. Käytämme tarvittaessa asiantuntijapalveluita vauhdittamaan kehitystä ja tuomaan uusia ratkaisumalleja.

Onko kaikki kunnossa?

Jos löysitte useita kehittämisen paikkoja, olisi kehityspalveluista teille todella suuri hyöty.  Kokemuksemme mukaan kehittäminen kannattaa vaiheistaa niin, että se alkaa tuottamaan nopeasti. Tämä tarkoittaa asiakkaiden ja digitaalisuuden mukaan ottamista kehittämisen välineiksi jo prosessin alkumetreiltä alkaen. 

Monilta yrityksiltä puuttuu tieto kehittämisen tukirahoituksen hyödyntämisestä. Joskus taas on vaikea saada kiinni mistä päästä pitäisi aloittaa. Näissä asioissa voimme olla sinulle hyödyksi ja avuksi.

 

Tarvitsetko neuvontaa hankerahoituksen ja kehittämispalveluiden hyödyntämisessä?

Soita Jarille  +358 400 572 860 tai jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella.